Archive for the tag 'wooncoop'

Nov 06 2017

We doen het zelf wel

Met dank aan Adri Duijvestein kunnen bewoners makkelijker zelf het beheer van hun huurwoning oppakken. Als ze het niet eens zijn met hoe hun woningcorporatie het beheert, dan mogen ze een wooncoƶp beginnen. Wooncoƶperaties staan beschreven in de Woningwet en dat geeft de juridische basis waarmee bewoners zich kunnen bundelen. Behoren daarmee grote woningcorporaties tot [...]

No responses yet