Archive for the tag 'woningcorporatie'

Dec 18 2014

Laat het een keer failliet gaan

Beeldverslag social enterprise
Een inspirerende bijeenkomst in Arnhem over de bijdrage van social enterprises aan onze wijken. Uitgenodigd waren een kleine 30 mensen van woningcorporaties uit het hele land. Het vraagstuk: Hoe kunnen we sociaal ondernemerschap op een betere en slimmere manier ruimte bieden, en mogen we dat eigenlijk nog wel?
Directeur Walter Klein Nienhuis van het [...]

No responses yet

Sep 29 2014

Sociaal initiatief op eigen benen: corporatie en de social enterprise

De sociale wijkaanpak gaat door, en wel op een heel andere leest dan vroeger. Waar subsidies voorheen een grote rol speelden in het uitlokken van maatschappelijk initiatief, zullen we nu slimmer moeten zijn. De opgave is om op een andere manier bewoners en bedrijven te binden.
“Klaarstomen om op eigen benen te staan?”
Hoe doe je het zo, [...]

No responses yet

Jun 07 2014

Corporatiebestuurder verdient het (maar kan er misschien ook niet zo veel aan doen).

Is de woningcorporatiesector ziek en verrot? Het is maar hoe u ernaar kijkt. Perspectief numero 1: Er is echt zo veel verkeerd gegaan. Bestuurders waren blind voor de risico’s die met derivaten of vastgoedinvesteringen gepaard gingen. We zien opportunistische directeuren die veel te ver zijn gegaan met hun persoonlijke verrijking. Die on-Nederlands zonnekoning gedrag vertoonden. [...]

52 responses so far

Jun 02 2014

De maatschappelijke onderneming: retro-innovatie of dood paard?

De maatschappelijke onderneming is in een totaal nieuw vaarwater gekomen de afgelopen vijf jaar. Daarom nam ik samen met oud-collega Paul Doevendans het initiatief tot een expertmeeting over het fenomeen. Een zorgstrateeg, corporatieprojectleider, een jonge hond en twee adviseurs uit de volkshuisvesting voedden het gesprek. [...]

27 responses so far

Mar 31 2014

Werklozencarrousel voorkomen

Een week geleden stond er iedere dag een stuk in mijn krant over werkloosheidsaanpak. Vanuit allerlei kanten belichtte de Volkskrant het thema. Vorige week was zelf een hele spread gewijd aan Wajongeren en hun toekomst op de arbeidsmarkt. Zie linkje voor digitale versie. Het dagblad had er duidelijk een paar correspondenten op gezet. Van uitkeringen naar [...]

26 responses so far

Nov 18 2013

De toekomst van Social Return

Al enige jaren begeleiden wij diverse woningcorporaties bij de invoering van social return, de samenwerking met hun maatschappelijke partners en het gesprek met hun leveranciers. Dit deden en doen we bij Zayaz, Tiwos, WonenBreburg, Vieya, Casade en Talis en hun partners Weener Groep, Diamant-groep en Baanbrekers.
We schreven over onze ervaringen een artikel in Social Bestek [...]

34 responses so far

Nov 01 2012

Focus op kerntaken én sociale stijging tegelijk

Steeds meer woningcorporaties schroeven hun sociale programma’s terug. Onder het mom van ‘terug naar de kerntaken’ komt de focus te liggen op zaken als betaalbaar wonen, doorstroming, klanttevredenheid en vastgoed beheer. Dat betekent dat programma’s die tot doel hebben de weerbaarheid, zeldredzaamheid en verdiencapaciteit van huurders te versterken, stoppen of worden gericht op een aantal [...]

33 responses so far

Sep 10 2012

De nieuwe corporatie

Welk bureau publiceerde er niet over de woningcorporatie van de toekomst. De afgelopen jaren stortte zich een vrachtlading aan scenario’s uit over de sector. In theorie grotendeels prima verhalen, maar wat helpt dit de onzekere en zoekende corporatie echt verder? Interessant vind ik het pas wanneer er dingen beginnen te bewegen. Eén van die bewegingen [...]

36 responses so far

Aug 12 2012

Asbest

Kent u dat? Toch even in de krant kijken vanaf je vakantie adres. Altijd benieuwd of er nog iets is gebeurd, terwijl je weg bent. Niet dat je er enige invloed op zou hebben gehad, wanneer je wel thuis was. Maar goed, je wilt het toch weten. Blijkt plotseling het sociale woningbezit uit mijn thuisstad [...]

30 responses so far

Jan 16 2012

Gastblog: Trevor James (UK) over Right-to-buy

Mijn collega Trevor kan het weten, want hij was jarenlang werkzaam voor zowel de Engelse als de Nederlandse volkshuisvesting. Daarom wil ik je zijn visie op right-to-buy niet onthouden. Hij schreef dit in reactie op een stuk in Ruimtevolk niemand-zit-te-wachten-op-kooprecht. Hieronder vind je de uitgebreide versie.
Kooprecht voor huurders = machtspolitiek
Kort voor het kerstreces stuurde minister [...]

35 responses so far

Next »