Archive for the tag 'wijkaanpak'

Sep 29 2014

Sociaal initiatief op eigen benen: corporatie en de social enterprise

De sociale wijkaanpak gaat door, en wel op een heel andere leest dan vroeger. Waar subsidies voorheen een grote rol speelden in het uitlokken van maatschappelijk initiatief, zullen we nu slimmer moeten zijn. De opgave is om op een andere manier bewoners en bedrijven te binden.
“Klaarstomen om op eigen benen te staan?”
Hoe doe je het zo, [...]

No responses yet

Mar 20 2013

Inspiratie ophalen in Sint Marten; Arnhem

Published by jaspervanderwal under Uncategorized

“Klus en kleur, met een Hommeltje erbij.”
Een aantal keer per jaar faciliteert Vannimwegen een bijeenkomst van procesmanagers stedelijke vernieuwing om kennis te delen en te reflecteren op het vak. Na een aantal bijeenkomsten bij ons op kantoor gaan we de praktijk in op uitnodiging. Maandag 4 maart waren we op uitnodiging [...]

28 responses so far

Aug 10 2011

wijkaanpak nieuwe stijl, denk mee!

In deze blogpost schets ik

wijkontwikkeling oude stijl
een ‘wijkaanpak nieuwe stijl’
een voorbeeld uit mijn buurt
een oproep om mee te vormen aan onze aanpak

Wijkontwikkeling oude stijl
Wijkvernieuwing is vaak iets van bovenaf. Met masterplannen met als doel wijken-op-achterstand weer vitaal en aantrekkelijk te maken. Na een langdurig proces van plannenmaken gaat de sloophamer door de oude voorraad. Die [...]

33 responses so far

Oct 30 2010

Regeerakkoord nader bezien

Published by jaspervanderwal under Uncategorized

Dit verhaal gaat over het regeerakkoord en de betekenis voor de wereld van bouwen en wonen, vastgoed, zorg en gebiedsgericht beleid.
 
De grote lijnen
Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte is vastgesteld. De overheid trekt zich terug. Een strengere lijn in het immigratiebeleid gekoppeld aan een doortastende veiligheidsaanpak lijken hoofdmoot van het plan. Op het domein [...]

25 responses so far

Jan 25 2010

bijzonder stakeholder management

Published by jaspervanderwal under Uncategorized

Ook gemeenten hebben baat bij het organiseren langs de lijn van belangen.
Vannimwegen is expert in stakeholdermanagement. In opdracht van inmiddels vele woningcorporaties organiseerden wij een dialoog tussen de corporatie en haar omgeving van huurders, welzijnsinstellingen en overheden. Dat deden we creatief: onder andere met een Kansenspel en door de corporatiedirecteur op de koffie bij bewoners langs [...]

22 responses so far

Nov 30 2009

Nieuwe bezuinigingsronde, nieuwe kansen

Published by jaspervanderwal under Uncategorized

Gemeenten maken zich op voor een flinke, structurele,  bezuinigingsronde op de wijkaanpak. De tijd dat ze bij God niet wisten hoe ze het geld opkregen, en beleid met doorgeschoven gelden uit de vorige periode financierden, lijkt definitief voorbij. Grondopbrengsten lopen terug. Exploitatie-tekorten nemen toe. De budgetclaims zijn hoog. Duurzaamheidsprogramma’s moet ook geld heen. Het rijk gaat [...]

25 responses so far

Nov 03 2009

Waarom Jane Jacobs een BV gaat beginnen

Published by jaspervanderwal under Uncategorized

Afgelopen vrijdag een interessante discussie op de architectuur biënnale in Rotterdam. Het onderwerp: de BV sociale stijging. In de zaal zaten mensen die de hele dag zich hadden verdiept in het gedachtegoed van Jane Jacobs. Aan mij de taak om met een afsluitende borrelrede hen te inspireren voor een andere aanpak van sociale stijging.
De BV [...]

35 responses so far