Archive for the tag 'RvC'

Feb 24 2014

De bestuurder samen met zijn raad

Het best bewaarde geheim in de corporatiesector zou kunnen zijn: een vruchtbare relatie tussen bestuur en toezichthouder. De afgelopen jaren heb ik veel bestuurders zien sneuvelden. Vanwege onbegrip bij hun RvC over hun plannen. Over ego’s die botsen. Waar toezichthouders hebben zitten slapen en na ‘t wakker worden opeens heel daadkrachtig worden. Vaak draait het [...]

37 responses so far

Dec 07 2009

Speciaal voor RvC’s : maatschappelijk vastgoed

Published by jaspervanderwal under Uncategorized

Woningcorporaties en maatschappelijk vastgoed blijft een interessante combinatie. Daarom speciaal voor Raden van Commissarissen van woningcorporaties hieronder negen manieren om er goed toezicht op te houden: 

Sturen op strategisch beleid
Aanstelling, aansturing en beloning van directeur-bestuurder
Inrichting P&C cyclus (maatschappelijk vastgoed in begroting en jaarverslag, objecten apart vermelden, slimme categorieën aanhouden voor … )
Aandacht voor risicomanagement (vervalkalender huurcontracten, risico-opslag, [...]

21 responses so far