Archive for the tag 'parlementaire enquete'

Jun 07 2014

Corporatiebestuurder verdient het (maar kan er misschien ook niet zo veel aan doen).

Is de woningcorporatiesector ziek en verrot? Het is maar hoe u ernaar kijkt. Perspectief numero 1: Er is echt zo veel verkeerd gegaan. Bestuurders waren blind voor de risico’s die met derivaten of vastgoedinvesteringen gepaard gingen. We zien opportunistische directeuren die veel te ver zijn gegaan met hun persoonlijke verrijking. Die on-Nederlands zonnekoning gedrag vertoonden. [...]

52 responses so far