Archive for the tag 'kwartiermaken'

May 15 2017

Spoedzoekers: goed met elkaar, goed voor mekaar

Wat hebben starters op de woningmarkt, gescheiden mannen, voormalig daklozen en vluchtelingen met elkaar gemeen? Dat ze allemaal snel een dak boven hun hoofd nodig hebben en binnen afzienbare tijd gaan verhuizen. Corporaties pakken steeds vaker de handschoen op om hun huisvesting van deze spoedzoekers te regelen. Een aandachtspunt is daarbij hoe je ervoor zorgt dat het er fijn [...]

No responses yet

Sep 22 2014

Sociaal supervisor

De wereld is gebaat bij dwarsliggers. Vanuit de gedachte dat wrijving glans geeft. En een andere: door het bieden van tegenkracht dwing je plannenmakers hun plannen beter te doordenken. Mag ik voordat we verder gaan eerst een pleidooi houden om enkel dwars te liggen voor mensen. Vanaf nu is het dus verboden om dwars te [...]

No responses yet

Feb 13 2014

Buurland – collectief particulier opdrachtgeverschap bestaande bouw

Tijdens een wandeling door mijn buurt kwam ik in contact met Buurland. Een groep creatieve bewoners van een blok sloopwoningen van de woningcorporatie. Het plan van de eigenaar was ooit: herstructurerende sloop-nieuwbouw met vrije sector koop- en sociale huurwoningen. Nu het geld bij de corporatie schaars is geworden (zeg maar gerust op is) resteert de [...]

39 responses so far

Mar 20 2013

Inspiratie ophalen in Sint Marten; Arnhem

Published by jaspervanderwal under Uncategorized

“Klus en kleur, met een Hommeltje erbij.”
Een aantal keer per jaar faciliteert Vannimwegen een bijeenkomst van procesmanagers stedelijke vernieuwing om kennis te delen en te reflecteren op het vak. Na een aantal bijeenkomsten bij ons op kantoor gaan we de praktijk in op uitnodiging. Maandag 4 maart waren we op uitnodiging [...]

28 responses so far

Feb 06 2013

Het kan nog! Sociale doelstellingen combineren

Sinds een klein jaar onderzoek ik in opdracht van een woningcorporatie en een sociale werkvoorziening de kansen voor een gezamenlijk buurtservicebedrijf. De gedachte hierachter is een bedrijf te creëren dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op werk geeft, en dat het voorzieningenniveau in de buurt opplust. Het biedt mogelijkheden om mensen met een beperking [...]

21 responses so far

Nov 01 2012

Focus op kerntaken én sociale stijging tegelijk

Steeds meer woningcorporaties schroeven hun sociale programma’s terug. Onder het mom van ‘terug naar de kerntaken’ komt de focus te liggen op zaken als betaalbaar wonen, doorstroming, klanttevredenheid en vastgoed beheer. Dat betekent dat programma’s die tot doel hebben de weerbaarheid, zeldredzaamheid en verdiencapaciteit van huurders te versterken, stoppen of worden gericht op een aantal [...]

33 responses so far

Jun 22 2012

Van M.V.O. naar M.V.C.

Deze week werden we verrast door een wisseling van de wacht. De bestuurders van de corporatie die ik adviseer zullen niet terugkeren wanneer de organisatie overgaat op een nieuw bestuursmodel. Per direct wordt een interim bestuurder benoemd. Wie is nog onbekend. Zo’n ontwikkeling is vooral spijtig voor de betrokkenen zelf en zorgt voor de nodige [...]

32 responses so far

Dec 19 2011

Procesmanagersbijeenkomst een succes

Amsterdam, 25 oktober 2011
 
“Wat drijft de procesmanager stedelijke vernieuwing?”
 
We brachten tien procesmanagers rond de tafel om te praten over stedelijke vernieuwing in de huidige tijd. Hoe doe jij het? Wat werkt en wat werkt niet? Wat volgde was een boeiend gesprek over de charme van de kleinschalige aanpak en de uitdagingen voor de eigen organisatie. [...]

25 responses so far

Nov 28 2011

Social return

Gisteren werd ik ingewerkt als schoonmaker. En ook al duurde het maar een uurtje, ik heb meteen een beter beeld van wat dat vak inhoudt.
Je vraagt je af waarom ik dat deed? Samen met twintig medewerkers van een woningcorporatie hadden we een uitwisselingsdag met het lokale SW-bedrijf. De corporatie werkt op vijf terreinen structureel samen met [...]

35 responses so far

Sep 15 2011

Hee, procesmanager, hoe gaan we verder?

In 2010 hielden we een inspiratiebijeenkomst met procesmanagers in de stedelijke vernieuwing. We wisselden ervaringen uit over de wijkaanpak en zochten naar antwoorden op de vraag hoe de wijkaanpak past in deze tijden van crisis. De wijkaanpak staat politiek gezien inmiddels stevig ter discussie. Geplande investeringen en ingrepen worden uitgesteld of afgeblazen. De problemen zijn [...]

33 responses so far

Next »