Archive for the tag 'corporatie'

Sep 29 2014

Sociaal initiatief op eigen benen: corporatie en de social enterprise

De sociale wijkaanpak gaat door, en wel op een heel andere leest dan vroeger. Waar subsidies voorheen een grote rol speelden in het uitlokken van maatschappelijk initiatief, zullen we nu slimmer moeten zijn. De opgave is om op een andere manier bewoners en bedrijven te binden.
“Klaarstomen om op eigen benen te staan?”
Hoe doe je het zo, [...]

No responses yet

Oct 01 2012

Balkenende’s normen en waarden?

Afgelopen week enorme ophef over de salarissen van corporatie bestuurders. Er wordt verdiend boven de Balkenendenorm en dat wordt hier niet getolereerd. Ik moest er wat van glimlachen, vooral omdat het me aan onze voormalige minister-president deed denken. Dat juist zijn naam voor eeuwig aan salarisnormen is verbonden is geen toeval. Een harde werker die [...]

19 responses so far

Mar 28 2012

Aannemer: de ogen en oren van de wijk

“We kunnen zoveel meer betekenen voor de woningcorporatie”, zo verzuchtte een aannemer tijdens een gesprek op de bouwplaats. Zijn club werkt al actief mee aan het creëren van arbeidsplaatsen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Deels uit verplichting, de corporatie heeft harde social return voorwaarden, maar voor het grootste deel uit overtuiging.  Dat doet hij [...]

No responses yet