Nov 27 2008

De mens achter de adviseur

Published by jaspervanderwal

Jasper van der Wal is kwartiermaker maatschappelijke ontwikkelen en wonen. Opgeleid als sociaal geograaf verbindt hij de werelden van de techneut, de politicus, de beleidsmaker met de mens. Als ondernemer in de volkshuisvesting nam hij initiatief tot adviesbureau http://www.jongehonden.com en het maatschappelijk initiatief http://deburenvan.org. Bij Vannimwegen richtte Jasper zich als kwartiermaker de laatste jaren op het snijvlak tussen wonen en het sociaal domein.

Strategie en beleid wonen-arbeidsmarkt-welzijn/ social return;
Ruimtelijke vraagstukken en gebiedsaanpak met sociale component;
Samenwerking gemeente/ verhuurders/ ondernemers/ cliënten / huurders;
Maatschappelijk programmeren en de stenen.

Interessegebieden:
Nieuwkomers/ vluchtelingen en hun landing in Nederland.
Sociale wijk- en buurtaanpak: organisch vernieuwen, ruimte voor initiatief, burgerkracht.
Ondernemerschap: de vraag als uitgangspunt voor een succesvolle aanpak.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply