Archive for the 'Volkshuisvesting' Category

Dec 04 2017

Wat maakt een gewone topadviseur?

Soms denk je:” Wat is ook al weer bijzonder aan mijn vak?” Bijvoorbeeld als je weer op een feestje moet uitleggen wat je doet als je zegt dat je bij een adviesbureau werkt. Wat doe je dan eigenlijk? Ik hoop zelf dat ik de organisaties en de mensen die ik adviseer een stukje sterker, slimmer [...]

No responses yet

Nov 06 2017

We doen het zelf wel

Met dank aan Adri Duijvestein kunnen bewoners makkelijker zelf het beheer van hun huurwoning oppakken. Als ze het niet eens zijn met hoe hun woningcorporatie het beheert, dan mogen ze een wooncoöp beginnen. Wooncoöperaties staan beschreven in de Woningwet en dat geeft de juridische basis waarmee bewoners zich kunnen bundelen. Behoren daarmee grote woningcorporaties tot [...]

No responses yet

May 15 2017

Spoedzoekers: goed met elkaar, goed voor mekaar

Wat hebben starters op de woningmarkt, gescheiden mannen, voormalig daklozen en vluchtelingen met elkaar gemeen? Dat ze allemaal snel een dak boven hun hoofd nodig hebben en binnen afzienbare tijd gaan verhuizen. Corporaties pakken steeds vaker de handschoen op om hun huisvesting van deze spoedzoekers te regelen. Een aandachtspunt is daarbij hoe je ervoor zorgt dat het er fijn [...]

No responses yet

Sep 10 2015

Volkshuisvesting of volksverheffing?

Terug naar waar je vandaan komt. Dat is in weinig woorden wat de nieuwe woningwet de corporaties voorschrijft. Regel het beheer van woningen op een doelmatige wijze zodat lage inkomens gehuisvest raken. Simply volkshuisvesting. Logisch in een tijd dat de armen in krotten woonden en de woningnood door oorlogsschade hoog was. Destijds ging volkshuisvesting gelijk [...]

No responses yet

Jul 07 2015

Huurdersparticipatie ‘woningwet-stijl’

Er is een zoektocht gaande waar succesvolle huurdersparticipatie aan moet voldoen. Huurdersverenigingen en woningcorporaties zijn op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je vorm geeft aan participatie en wat je dan doet? Vannimwegen stelde zich die vraag ook en oogstte een aantal ontwikkelrichtingen voor huurders en verhuurders.
Het waarom van participatie is duidelijk. Huurders [...]

No responses yet

Dec 02 2014

Sterke huurders in een koopwoning?

Wat zijn de gevolgen van de verkoop van huurwoningen? Niet mals, zo blijkt. Rotterdam Zuid en Lelystad kunnen erover meepraten. Wanneer je zonder goede borging in een zwakke woningmarkt honderden, soms duizenden woningen te koop zet, dan creëert de verkoper een probleem voor toekomstige generaties. Dat probleem bestaat uit een zwakke beheerstructuur. En een verhoogde [...]

No responses yet

Jun 07 2014

Corporatiebestuurder verdient het (maar kan er misschien ook niet zo veel aan doen).

Is de woningcorporatiesector ziek en verrot? Het is maar hoe u ernaar kijkt. Perspectief numero 1: Er is echt zo veel verkeerd gegaan. Bestuurders waren blind voor de risico’s die met derivaten of vastgoedinvesteringen gepaard gingen. We zien opportunistische directeuren die veel te ver zijn gegaan met hun persoonlijke verrijking. Die on-Nederlands zonnekoning gedrag vertoonden. [...]

52 responses so far

Jun 02 2014

De maatschappelijke onderneming: retro-innovatie of dood paard?

De maatschappelijke onderneming is in een totaal nieuw vaarwater gekomen de afgelopen vijf jaar. Daarom nam ik samen met oud-collega Paul Doevendans het initiatief tot een expertmeeting over het fenomeen. Een zorgstrateeg, corporatieprojectleider, een jonge hond en twee adviseurs uit de volkshuisvesting voedden het gesprek. [...]

27 responses so far

Apr 24 2014

Netwerksamenleving nu nodig

De overheid is niet die grote roerganger die de ruimte ordent en de ontwikkelingen stuurt. Dat is al jaren niet meer zo. De bestuurlijke arrangementen zijn nog wel zo ingericht. Vanuit deze hiërarchische gedachte. De gemeente krijgt in de plannen van Blok, Klijnsma en Schippers steeds meer een verticale rol toebedacht. Of het nu om [...]

37 responses so far

Feb 24 2014

De bestuurder samen met zijn raad

Het best bewaarde geheim in de corporatiesector zou kunnen zijn: een vruchtbare relatie tussen bestuur en toezichthouder. De afgelopen jaren heb ik veel bestuurders zien sneuvelden. Vanwege onbegrip bij hun RvC over hun plannen. Over ego’s die botsen. Waar toezichthouders hebben zitten slapen en na ‘t wakker worden opeens heel daadkrachtig worden. Vaak draait het [...]

37 responses so far

Next »