Archive for the 'Uncategorized' Category

Jul 07 2015

Huurdersparticipatie ‘woningwet-stijl’

Er is een zoektocht gaande waar succesvolle huurdersparticipatie aan moet voldoen. Huurdersverenigingen en woningcorporaties zijn op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je vorm geeft aan participatie en wat je dan doet? Vannimwegen stelde zich die vraag ook en oogstte een aantal ontwikkelrichtingen voor huurders en verhuurders.
Het waarom van participatie is duidelijk. Huurders [...]

No responses yet

May 19 2015

Wildcard Netwerk social return woningcorporaties

Published by jaspervanderwal under Uncategorized

Kansen bieden op werk voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Het Netwerk social return woningcorporaties komt drie keer per jaar bijeen om ervaringen uit te wisselen en kennis en inspiratie op te doen. Het onderwerp van gesprek: social return in de inkoop en het personeelsbeleid van woningcorporaties. Vannimwegen is gastheer van dit netwerk. [...]

No responses yet

Apr 16 2015

Social return serious game

Voor iedereen die social return serieus op de kaart wil zetten ontwikkelden wij een inspiratiespel. Je kunt dit spel spelen met je wethouder, gedeputeerde, leverancier of opdrachtgever. In een paar uur steekt iedereen veel op. Wat kan social return betekenen in ons inkoopbeleid? Waar liggen kansen voor [...]

No responses yet

Mar 24 2015

Is er wel een toekomst voor de kozijnlattenfabriek?

Waarom kom je niet een keer langs om social return in de praktijk te bekijken? Met die woorden nodigt Richard, zoon van een eerste generatie fabrikant van onderdelen van raamkozijnen, mij uit in zijn fabriek in Duiven. De fabriek ziet eruit als een fabriek. Een doodlopend straatje op een anoniem bedrijfsterrein. Een ontvangstruimte zonder baliemedewerker. [...]

No responses yet

Jan 26 2015

Huurders de baas van de huisbaas?

De Woonbond stond niet voor niets juichend in de Tweede Kamer. Huurders krijgen meer rechten! Ze moeten tegenwoordig mee instemmen met fusies en samenwerkingen van hun corporatie. Ze krijgen meer te zeggen over het toezicht. Daarnaast krijgen ze een gelijkwaardige rol aan de gemeente en corporatie bij het maken van prestatieafspraken. Die nieuwe stevige rol [...]

No responses yet

Dec 18 2014

Laat het een keer failliet gaan

Beeldverslag social enterprise
Een inspirerende bijeenkomst in Arnhem over de bijdrage van social enterprises aan onze wijken. Uitgenodigd waren een kleine 30 mensen van woningcorporaties uit het hele land. Het vraagstuk: Hoe kunnen we sociaal ondernemerschap op een betere en slimmere manier ruimte bieden, en mogen we dat eigenlijk nog wel?
Directeur Walter Klein Nienhuis van het [...]

No responses yet

Dec 02 2014

Sterke huurders in een koopwoning?

Wat zijn de gevolgen van de verkoop van huurwoningen? Niet mals, zo blijkt. Rotterdam Zuid en Lelystad kunnen erover meepraten. Wanneer je zonder goede borging in een zwakke woningmarkt honderden, soms duizenden woningen te koop zet, dan creëert de verkoper een probleem voor toekomstige generaties. Dat probleem bestaat uit een zwakke beheerstructuur. En een verhoogde [...]

No responses yet

Sep 29 2014

Sociaal initiatief op eigen benen: corporatie en de social enterprise

De sociale wijkaanpak gaat door, en wel op een heel andere leest dan vroeger. Waar subsidies voorheen een grote rol speelden in het uitlokken van maatschappelijk initiatief, zullen we nu slimmer moeten zijn. De opgave is om op een andere manier bewoners en bedrijven te binden.
“Klaarstomen om op eigen benen te staan?”
Hoe doe je het zo, [...]

No responses yet

Sep 22 2014

Sociaal supervisor

De wereld is gebaat bij dwarsliggers. Vanuit de gedachte dat wrijving glans geeft. En een andere: door het bieden van tegenkracht dwing je plannenmakers hun plannen beter te doordenken. Mag ik voordat we verder gaan eerst een pleidooi houden om enkel dwars te liggen voor mensen. Vanaf nu is het dus verboden om dwars te [...]

No responses yet

Jun 07 2014

Corporatiebestuurder verdient het (maar kan er misschien ook niet zo veel aan doen).

Is de woningcorporatiesector ziek en verrot? Het is maar hoe u ernaar kijkt. Perspectief numero 1: Er is echt zo veel verkeerd gegaan. Bestuurders waren blind voor de risico’s die met derivaten of vastgoedinvesteringen gepaard gingen. We zien opportunistische directeuren die veel te ver zijn gegaan met hun persoonlijke verrijking. Die on-Nederlands zonnekoning gedrag vertoonden. [...]

52 responses so far

« Prev - Next »