Archive for the 'Uncategorized' Category

Dec 04 2017

Wat maakt een gewone topadviseur?

Soms denk je:” Wat is ook al weer bijzonder aan mijn vak?” Bijvoorbeeld als je weer op een feestje moet uitleggen wat je doet als je zegt dat je bij een adviesbureau werkt. Wat doe je dan eigenlijk? Ik hoop zelf dat ik de organisaties en de mensen die ik adviseer een stukje sterker, slimmer [...]

No responses yet

Nov 06 2017

We doen het zelf wel

Met dank aan Adri Duijvestein kunnen bewoners makkelijker zelf het beheer van hun huurwoning oppakken. Als ze het niet eens zijn met hoe hun woningcorporatie het beheert, dan mogen ze een wooncoöp beginnen. Wooncoöperaties staan beschreven in de Woningwet en dat geeft de juridische basis waarmee bewoners zich kunnen bundelen. Behoren daarmee grote woningcorporaties tot [...]

No responses yet

Oct 09 2017

Vluchteling in Nederland; out of sight, out of mind?

Published by jaspervanderwal under Uncategorized

In de wereld van de volkshuisvesting was “statushouder” misschien wel het woord van het vorig jaar, 2016. Vele duizenden nieuwkomers kregen  een woning van de corporatie. Er startten allerlei initiatieven voor nieuwe slimme woonvormen zoals van de Rijksbouwmeester. Woningdelen werd weer populair. In Amsterdam werd de kiem gelegd voor zoiets gaafs als IMBY. En er [...]

No responses yet

May 15 2017

Spoedzoekers: goed met elkaar, goed voor mekaar

Wat hebben starters op de woningmarkt, gescheiden mannen, voormalig daklozen en vluchtelingen met elkaar gemeen? Dat ze allemaal snel een dak boven hun hoofd nodig hebben en binnen afzienbare tijd gaan verhuizen. Corporaties pakken steeds vaker de handschoen op om hun huisvesting van deze spoedzoekers te regelen. Een aandachtspunt is daarbij hoe je ervoor zorgt dat het er fijn [...]

No responses yet

Jan 26 2017

Huisvesting met participatie van statushouders?

“Wat gek dat van alle aanwezige professionals niemand een kritische buurman kent!” Deze observatie deden we in een voorbereidende vergadering van een symposium over vluchtelingen en integratie. We zochten een gemixte groep experts, die konden reflecteren op hoe het is om de buur van een statushouder te zijn. We wilden niet enkel hosannaverhalen horen over [...]

No responses yet

Oct 13 2016

Corporaties helpen statushouders integreren. Hoe gaat het nu en kan het beter?

Published by jaspervanderwal under Uncategorized

Woningcorporaties spelen een cruciale rol in het huisvesten van vluchtelingen. Is huisvesten meer dan het bieden van een dak boven het hoofd? Wij denken van wel. Corporaties hebben hun netwerken in wijken en buurten. Ze weten welke bewoners andere bewoners kunnen verbinden. Ook kennen zij de zorgpartners in de wijk. Daarom de vraag: “Wat kan [...]

No responses yet

Jul 11 2016

Mijn ervaringen in het AZC – deel 1

Dit voorjaar 2016 startte ik een onderzoek naar hoe asielzoekers in Nederland landen. Mijn hoofdvraag was tweeledig. Vraag 1: ”Wat moeten we doen om de kansen van nieuwkomers optimaal te benutten?” En vraag 2: “Wat doen we om ze goed te laten landen in de wijk?” Ik sprak daartoe met verschillende professionals bij woningcorporaties, gemeenten, [...]

No responses yet

Apr 21 2016

Mag je sociaal beleid voeren als corporatie?

Published by jaspervanderwal under Uncategorized

De bedoeling van de woningwet is het definiëren van de woningcorporatie. Zodat die geen gekke dingen meer doet. Maar als de toegelaten instelling zich aan de wet wilt houden en meer wil doen dan bouwen en beheren? Wat doe je dan?
De nieuwe woningwet laat woningcorporaties zich focussen op de huisvesting voor lage inkomens. In [...]

No responses yet

Feb 28 2016

Kansen voor nieuwkomers in jouw gemeente

Published by jaspervanderwal under Uncategorized

Wat is het volkshuisvestingsvraagstuk van de komende tien jaar? In december en januari reflecteerde ik op mijn adviespraktijk. Wat is nu echt een vraagstuk waar ik als adviseur aan bij wil dragen? Ik wil in mijn werk er vooral maatschappelijk toe doen. Het meeste energie krijg ik toch van projecten, waarin mensen kansen krijgen om [...]

No responses yet

Dec 03 2015

Huurders inlijven in beleid?

Published by jaspervanderwal under Uncategorized

De woningwet zegt dat huurdersorganisaties voortaan een volwaardige rol spelen bij tal van kwesties bij woningcorporaties. Denk daarbij aan het voordragen van nieuwe leden van de RvC, splitsingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB en lokale prestatieafspraken. In allerijl pakken corporaties en gemeenten nu die handschoen op. Nieuwe huurdersraden worden uit de grond gestampt. Daar waar deze een zieltogend bestaan leden, [...]

No responses yet

Next »