Archive for the 'Social enterprise' Category

Jul 11 2016

Mijn ervaringen in het AZC – deel 1

Dit voorjaar 2016 startte ik een onderzoek naar hoe asielzoekers in Nederland landen. Mijn hoofdvraag was tweeledig. Vraag 1: ”Wat moeten we doen om de kansen van nieuwkomers optimaal te benutten?” En vraag 2: “Wat doen we om ze goed te laten landen in de wijk?” Ik sprak daartoe met verschillende professionals bij woningcorporaties, gemeenten, [...]

No responses yet

Dec 18 2014

Laat het een keer failliet gaan

Beeldverslag social enterprise
Een inspirerende bijeenkomst in Arnhem over de bijdrage van social enterprises aan onze wijken. Uitgenodigd waren een kleine 30 mensen van woningcorporaties uit het hele land. Het vraagstuk: Hoe kunnen we sociaal ondernemerschap op een betere en slimmere manier ruimte bieden, en mogen we dat eigenlijk nog wel?
Directeur Walter Klein Nienhuis van het [...]

No responses yet

Sep 29 2014

Sociaal initiatief op eigen benen: corporatie en de social enterprise

De sociale wijkaanpak gaat door, en wel op een heel andere leest dan vroeger. Waar subsidies voorheen een grote rol speelden in het uitlokken van maatschappelijk initiatief, zullen we nu slimmer moeten zijn. De opgave is om op een andere manier bewoners en bedrijven te binden.
“Klaarstomen om op eigen benen te staan?”
Hoe doe je het zo, [...]

No responses yet

Jun 02 2014

De maatschappelijke onderneming: retro-innovatie of dood paard?

De maatschappelijke onderneming is in een totaal nieuw vaarwater gekomen de afgelopen vijf jaar. Daarom nam ik samen met oud-collega Paul Doevendans het initiatief tot een expertmeeting over het fenomeen. Een zorgstrateeg, corporatieprojectleider, een jonge hond en twee adviseurs uit de volkshuisvesting voedden het gesprek. [...]

27 responses so far

May 07 2012

Kansenflat

Sinds een aantal jaar draait in Dordrecht er een erg interessant initiatief op het gebied van wijkeconomie. Dit is de Kansenflat Wielwijk, een voor sloop genomineerde portiek etageflat die ‘n tweede leven kreeg als bedrijfsverzamelgebouw. In deze flat zitten twaalf lokale startend ondernemers. Wat maakt dit initiatief bijzonder? Ten eerste het feit dat ie er [...]

33 responses so far

Sep 07 2011

Besturen van een woningcorporatie

Vorige week voerde ik een gesprek met een oude bekende. Waar we elkaar precies van kenden, wisten we allebei niet meer. Dat was reden genoeg om eens bij te praten. Je weet nooit waar een goed gesprek toe leidt.
Mijn gesprekspartner voert de leiding over een middelgrote woningcorporatie in het oosten van het land. Uit alles [...]

34 responses so far

Jan 07 2011

Gerard Brakkee vraagt of ik meedoe met zijn social business

Beste Gerard,
 Je schreef me dat je – in reactie op de pamperende wijkaanpak – een ondernemende wijkaanpak wilt opzetten. En of ik mee wil doen. In jouw woorden:
 
Veel medewerkers van Vannimwegen zijn bezig met projecten sociale stijging aan zowel de harde kant (BOG, Maatschappelijk vastgoed, herstructurering) als aan de zachte kant (reactivering, achter de voordeur, [...]

26 responses so far