Archive for the 'Sociaal domein' Category

Sep 10 2015

Volkshuisvesting of volksverheffing?

Terug naar waar je vandaan komt. Dat is in weinig woorden wat de nieuwe woningwet de corporaties voorschrijft. Regel het beheer van woningen op een doelmatige wijze zodat lage inkomens gehuisvest raken. Simply volkshuisvesting. Logisch in een tijd dat de armen in krotten woonden en de woningnood door oorlogsschade hoog was. Destijds ging volkshuisvesting gelijk [...]

No responses yet

Sep 22 2014

Sociaal supervisor

De wereld is gebaat bij dwarsliggers. Vanuit de gedachte dat wrijving glans geeft. En een andere: door het bieden van tegenkracht dwing je plannenmakers hun plannen beter te doordenken. Mag ik voordat we verder gaan eerst een pleidooi houden om enkel dwars te liggen voor mensen. Vanaf nu is het dus verboden om dwars te [...]

No responses yet

Apr 24 2014

Netwerksamenleving nu nodig

De overheid is niet die grote roerganger die de ruimte ordent en de ontwikkelingen stuurt. Dat is al jaren niet meer zo. De bestuurlijke arrangementen zijn nog wel zo ingericht. Vanuit deze hiërarchische gedachte. De gemeente krijgt in de plannen van Blok, Klijnsma en Schippers steeds meer een verticale rol toebedacht. Of het nu om [...]

37 responses so far

Feb 19 2013

Uitnodiging: workshop Grenzeloos sturen in het sociaal domein

Twee jaar geleden begeleidde ik de de gemeente Almere in een traject voor meer resultaatgerichte subsidieverlening. Samen met de accounthouders van de afdeling sociaal krachtige samenleving van DMO werkten we aan een nieuwe rol: meer grip op de effecten van beleid, minder vooraf voorschrijven en meer vrijheid voor de instellingen. De ervaringen bundelde ik al [...]

38 responses so far

Feb 06 2013

Het kan nog! Sociale doelstellingen combineren

Sinds een klein jaar onderzoek ik in opdracht van een woningcorporatie en een sociale werkvoorziening de kansen voor een gezamenlijk buurtservicebedrijf. De gedachte hierachter is een bedrijf te creëren dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op werk geeft, en dat het voorzieningenniveau in de buurt opplust. Het biedt mogelijkheden om mensen met een beperking [...]

21 responses so far

May 14 2012

Buurthuis “Zelf Doen” op de Van Houtenstraat

Sinds een klein jaar ben ik deel van mijn buurthuis. Wat heeft Jasper daar te zoeken, vraag je je misschien af? Als vrijwillig lid van de programmaraad breng ik de stem van de gewone wijkbewoner in. Een experiment binnen het Utrechtse welzijnswerk dat probeert van het wijkcentrum een huis van en door de buurt te [...]

35 responses so far

Feb 09 2012

Europese eenheid

In een tijd waarin menigeen twijfelt over de solidariteit en veerkracht van Europa, kreeg ik juist weer een oppepper van jewelste. Europeanen verschillen niet zo veel van elkaar als wel wordt gedacht. We werden het gewoon eens over zaken waarin we op het eerste oog flink van elkaar verschillen. Wat was het geval? De afgelopen [...]

30 responses so far

Jul 11 2011

Maatschappelijk vastgoed op orde?

Kun je sturen met je gemeentelijk vastgoed? En kun je sturen op de vastgoedportefeuille? Als je het de gemiddelde assetmanager van een lokale overheid vraagt, dan is het antwoord waarschijnlijk nee. Je ziet hem of haar al zweten. In het gunstigste geval gebogen over een spreadsheet, zonder enig beeld van wat die portfeuille nu eigenlijk is, waar [...]

No responses yet

Feb 15 2011

Programmaraad Huis van de buurt deel 1.

Gisteren was mijn eerste vergadering van de programmaraad van het Huis van de buurt. Hier wordt geëxperimenteerd met een nieuwe manier van programmeren van het buurthuis in mijn eigen wijk. Buurthuis De Leeuw staat in de wijk Votulast (Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht,, Staatsliedenbuurt) en die bestaat uit ca 30.000 mensen. Dus spreek maar gerust van een huis [...]

27 responses so far

Dec 16 2010

Besparen … door vastgoed beter aan te wenden

In Vitale Stad stond een artikel over besparingen binnen het maatschappelijk vastgoed. Binnen gemeenten kan er maar liefst 1,8 miljard euro bezuinigd worden door efficienter vastgoedbeheer, verkoop van vastgoedbezit en huren te verhogen.
http://vitalestad.nl/doc/VitaleStad%2010-2010%20Voorpubli.pdf
Ik reageer even.
Besparingen die de lasten van de ene naar de andere partij verschuiven, zijn geen besparing maar een verlegging van lasten. Sparen, het [...]

No responses yet

Next »