Archive for the 'Nieuwkomers' Category

May 15 2017

Spoedzoekers: goed met elkaar, goed voor mekaar

Wat hebben starters op de woningmarkt, gescheiden mannen, voormalig daklozen en vluchtelingen met elkaar gemeen? Dat ze allemaal snel een dak boven hun hoofd nodig hebben en binnen afzienbare tijd gaan verhuizen. Corporaties pakken steeds vaker de handschoen op om hun huisvesting van deze spoedzoekers te regelen. Een aandachtspunt is daarbij hoe je ervoor zorgt dat het er fijn [...]

No responses yet

Jan 26 2017

Huisvesting met participatie van statushouders?

“Wat gek dat van alle aanwezige professionals niemand een kritische buurman kent!” Deze observatie deden we in een voorbereidende vergadering van een symposium over vluchtelingen en integratie. We zochten een gemixte groep experts, die konden reflecteren op hoe het is om de buur van een statushouder te zijn. We wilden niet enkel hosannaverhalen horen over [...]

No responses yet

Jul 11 2016

Mijn ervaringen in het AZC – deel 1

Dit voorjaar 2016 startte ik een onderzoek naar hoe asielzoekers in Nederland landen. Mijn hoofdvraag was tweeledig. Vraag 1: ”Wat moeten we doen om de kansen van nieuwkomers optimaal te benutten?” En vraag 2: “Wat doen we om ze goed te laten landen in de wijk?” Ik sprak daartoe met verschillende professionals bij woningcorporaties, gemeenten, [...]

No responses yet