Archive for the 'Huurdersparticipatie' Category

Nov 06 2017

We doen het zelf wel

Met dank aan Adri Duijvestein kunnen bewoners makkelijker zelf het beheer van hun huurwoning oppakken. Als ze het niet eens zijn met hoe hun woningcorporatie het beheert, dan mogen ze een wooncoöp beginnen. Wooncoöperaties staan beschreven in de Woningwet en dat geeft de juridische basis waarmee bewoners zich kunnen bundelen. Behoren daarmee grote woningcorporaties tot [...]

No responses yet

May 15 2017

Spoedzoekers: goed met elkaar, goed voor mekaar

Wat hebben starters op de woningmarkt, gescheiden mannen, voormalig daklozen en vluchtelingen met elkaar gemeen? Dat ze allemaal snel een dak boven hun hoofd nodig hebben en binnen afzienbare tijd gaan verhuizen. Corporaties pakken steeds vaker de handschoen op om hun huisvesting van deze spoedzoekers te regelen. Een aandachtspunt is daarbij hoe je ervoor zorgt dat het er fijn [...]

No responses yet

Jan 26 2017

Huisvesting met participatie van statushouders?

“Wat gek dat van alle aanwezige professionals niemand een kritische buurman kent!” Deze observatie deden we in een voorbereidende vergadering van een symposium over vluchtelingen en integratie. We zochten een gemixte groep experts, die konden reflecteren op hoe het is om de buur van een statushouder te zijn. We wilden niet enkel hosannaverhalen horen over [...]

No responses yet

Jul 07 2015

Huurdersparticipatie ‘woningwet-stijl’

Er is een zoektocht gaande waar succesvolle huurdersparticipatie aan moet voldoen. Huurdersverenigingen en woningcorporaties zijn op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je vorm geeft aan participatie en wat je dan doet? Vannimwegen stelde zich die vraag ook en oogstte een aantal ontwikkelrichtingen voor huurders en verhuurders.
Het waarom van participatie is duidelijk. Huurders [...]

No responses yet

Jan 26 2015

Huurders de baas van de huisbaas?

De Woonbond stond niet voor niets juichend in de Tweede Kamer. Huurders krijgen meer rechten! Ze moeten tegenwoordig mee instemmen met fusies en samenwerkingen van hun corporatie. Ze krijgen meer te zeggen over het toezicht. Daarnaast krijgen ze een gelijkwaardige rol aan de gemeente en corporatie bij het maken van prestatieafspraken. Die nieuwe stevige rol [...]

No responses yet

Apr 24 2014

Netwerksamenleving nu nodig

De overheid is niet die grote roerganger die de ruimte ordent en de ontwikkelingen stuurt. Dat is al jaren niet meer zo. De bestuurlijke arrangementen zijn nog wel zo ingericht. Vanuit deze hiërarchische gedachte. De gemeente krijgt in de plannen van Blok, Klijnsma en Schippers steeds meer een verticale rol toebedacht. Of het nu om [...]

37 responses so far

Feb 13 2014

Buurland – collectief particulier opdrachtgeverschap bestaande bouw

Tijdens een wandeling door mijn buurt kwam ik in contact met Buurland. Een groep creatieve bewoners van een blok sloopwoningen van de woningcorporatie. Het plan van de eigenaar was ooit: herstructurerende sloop-nieuwbouw met vrije sector koop- en sociale huurwoningen. Nu het geld bij de corporatie schaars is geworden (zeg maar gerust op is) resteert de [...]

39 responses so far

Jan 16 2012

Gastblog: Trevor James (UK) over Right-to-buy

Mijn collega Trevor kan het weten, want hij was jarenlang werkzaam voor zowel de Engelse als de Nederlandse volkshuisvesting. Daarom wil ik je zijn visie op right-to-buy niet onthouden. Hij schreef dit in reactie op een stuk in Ruimtevolk niemand-zit-te-wachten-op-kooprecht. Hieronder vind je de uitgebreide versie.
Kooprecht voor huurders = machtspolitiek
Kort voor het kerstreces stuurde minister [...]

35 responses so far

Aug 10 2011

wijkaanpak nieuwe stijl, denk mee!

In deze blogpost schets ik

wijkontwikkeling oude stijl
een ‘wijkaanpak nieuwe stijl’
een voorbeeld uit mijn buurt
een oproep om mee te vormen aan onze aanpak

Wijkontwikkeling oude stijl
Wijkvernieuwing is vaak iets van bovenaf. Met masterplannen met als doel wijken-op-achterstand weer vitaal en aantrekkelijk te maken. Na een langdurig proces van plannenmaken gaat de sloophamer door de oude voorraad. Die [...]

33 responses so far

Sep 22 2010

Bruisdagen Arnhem

Vorige week was ik op de Bruisdagen van Volkshuisvesting in Arnhem. Een zeer aansprekende bijeenkomst in het Bruishuis, die twee dagen duurde. Ik was er op de tweede dag, de woensdag. De manifestatie was geheel door woningcorporatie Volkshuisvesting zelf bedacht en uitgevoerd. Het onderwerp: de stand van zaken van aandachtswijk Malburgen en hoe het er verder mee [...]

19 responses so far

Next »