Feb 28 2016

Kansen voor nieuwkomers in jouw gemeente

Published by jaspervanderwal at 11:31 am under Uncategorized

Wat is het volkshuisvestingsvraagstuk van de komende tien jaar? In december en januari reflecteerde ik op mijn adviespraktijk. Wat is nu echt een vraagstuk waar ik als adviseur aan bij wil dragen? Ik wil in mijn werk er vooral maatschappelijk toe doen. Het meeste energie krijg ik toch van projecten, waarin mensen kansen krijgen om hun leven op te pakken en zelf vorm te geven. Zoals social return projecten en zelfbeheer. Hoe wij beter omgaan met de kansen van asielzoekers is wat mij betreft het vraagstuk van de komende jaren. Ik laat je zien hoe ik denk dat het zit.
Maandelijks komen er veel asielzoekers naar Nederland. Zij komen te wonen in grootschalige woonvoorzieningen. Het COA doet zijn best in bad, bed en brood te voorzien. Helaas. Lange procedures en een werkverbod conditioneren de nieuwkomer tot een inactief mens. In het slechtste geval tot iemand die afleert om zelf initiatief te nemen, zijn eigen leefomgeving naar zijn hand te zetten en te werken voor zijn geld. Gelukkig zijn er organisaties als Vluchtelingenwerk en UAF die met taalmaatjes, werkcoaches, werkgelegenheids- en scholingstrajecten bijdragen aan de integratie. Mijn beeld is: het zijn vooral tijdelijke initiatieven, die ontoereikend zijn voor de omvang van het toekomstige integratievraagstuk. Wat mij betreft zijn de gemeente, woningcorporatie en hun partners zijn aan zet om structuur te bieden en werkende oplossingen in te bedden.

In 2016 willen we 45.000 nieuwkomers een plek geven in de Nederlandse wijken.

Het draagvlak voor grootschalige opvang kalft af. Ook het draagvlak voor het überhaupt helpen van asielzoekers neemt af, wanneer mensen in hun eigen omgeving met bezuiniging en wachtlijsten worden geconfronteerd. Ideeën voor meer kleinschalige noodopvang, een meer activerende aanpak en betere lokale verankering hebben nog onvoldoende politiek draagvlak. Een bijkomend vraagstuk is dus hoe je ervoor zorgt dat het vraagstuk minder vanuit tegenstellingen benadert.

Tienduizenden nieuwkomers gaan straks wonen in een corporatiewoning. Alleen al in 2016 willen we 45.000 nieuwkomers een plek geven in de Nederlandse wijken en buurten. Dat zijn er gemiddeld 100 per gemeente. Zij worden straks buren van mensen die hier al heel lang huren. Eigenlijk is er niets structureels georganiseerd voor deze groep. Er zijn veel talenten, en vaak zijn nieuwkomers goed opgeleid. Maar halen we het beste uit de nieuwkomer en laten we hem samen leven in zijn buurt? Hoe leren we de kansen te pakken? Veel nieuwkomers waren in hun thuisland vaak ondernemer.

Zorgen voor betere oplossingen

In bovenstaande drie punten ligt een maatschappelijke opgave die ook een enorme marktopgave is. Daar ga ik mijn tanden in zetten. Mijn persoonlijke aanbod aan de markt is ervoor zorgen dat er betere oplossingen komen voor het integreren van nieuwkomers. Die oplossingen liggen in het bieden van nieuwe arrangementen van wonen, vrijwilligerswerk en arbeidsparticipatie. Eigen verantwoordelijkheid van het individu is daarin belangrijk. Ik zie een rol voor bedrijven en gemeenschappen, die uit welbegrepen eigen belang investeren in de relatie met de nieuwkomer. Ondernemerschap is voor mij een sleutelbegrip voor oplossingen in deze richting. Zodat een aanpak ook vitaal is na het opdrogen van subsidiepotjes. Investering in maatschappelijke ontwikkeling – naast die in huisvesting – is onontbeerlijk.

Ik kan niet wachten om mijn tanden te zetten om een lokaal probleem om te buigen tot een werkende aanpak. Dat gaat van het uitdenken van oplossingen, het waarmaken van deze oplossingen in de praktijk en verankeren in werkwijzen van betrokken organisaties. Onze bewezen creativiteit en proceservaring op de thema’s wonen, zelforganisatie en social return maken ons – denk ik – de ideale partner om het netwerk van gemeenten, werkvoorziening, onderwijs, bedrijfsleven en woningcorporaties te richten en in beweging te zetten.

Onderzoek open voor deelname

Om de kansen scherp te krijgen, voer ik momenteel een onderzoek uit naar de bestaande praktijk. Wil je meedoen met het onderzoek, stuur me dan even een e-mail j.van.der.wal@vannimwegen.nl .

No responses yet

Comments are closed at this time.

Trackback URI |