Dec 03 2015

Huurders inlijven in beleid?

Published by jaspervanderwal at 3:17 pm under Uncategorized

De woningwet zegt dat huurdersorganisaties voortaan een volwaardige rol spelen bij tal van kwesties bij woningcorporaties. Denk daarbij aan het voordragen van nieuwe leden van de RvC, splitsingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB en lokale prestatieafspraken. In allerijl pakken corporaties en gemeenten nu die handschoen op. Nieuwe huurdersraden worden uit de grond gestampt. Daar waar deze een zieltogend bestaan leden, worden ze wakker gekust. En bij de bestaande clubs vliegen de uitnodigingen om mee te ‘participeren’ ze om de oren. Niemand weet nog precies hoe ze het gaan doen, maar – en dat siert het veld – door gewoon te beginnen doet men al wat ervaring op.

Mogen meepraten over beleid is één ding, maar daadwerkelijk elkaar op de goede manier betrekken is een andere. Wat valt mij op? Dat het enthousiasme van beleidsmakers niet altijd leidt tot enthousiasme bij huurdersvertegenwoordigers. Het zorgt namelijk voor een groter beroep op vaak dezelfde mensen. In de regel hadden die het al tamelijk druk omdat ze met moeite mensen kunnen vinden die willen meepraten over beleid. Vrijwilligers worden in een keurslijf van vergaderen geduwd, bijvoorbeeld 1x per 2 weken overdag een paar uur om de tafel standpunten uitwisselen en discussiëren. Dan moet er onder hoge druk bedacht worden wat ‘de huurder’ ervan vindt. Vraag je je wel eens af of je dat antwoord dan ook echt krijgt?

Dan kunnen ook de 1,3 miljoen laaggeletterden die Nederland rijk is participeren…

Interessant is verder hoe je omgaat met vertegenwoordiging. Het mooiste zou zijn als de gemeente of corporatie wat ruimer de tijd geeft aan de huurdersorganisatie om daadwerkelijk al zijn leden te betrekken bij de beleidsvragen. Wat weerhoudt je ervan om de eerste helft van 2016 te gebruiken om beelden uit te wisselen over de langere termijn. Dan kan de HBV rustig in april een ALV houden met inhoudelijke input. Ze zouden dan zelf nog een poging kunnen wagen om onderbelichte doelgroepen (jong, met kinderen, gekleurd, werkloos) te contacteren. Je zou met behulp van ‘gaming’ daarbij ook flink wat bruggen kunnen slaan. Want beleidsparticipatie is natuurlijk hartstikke saai (voor iedereen die te onrustig was om stil te zitten in de klas). Dat kan leuker en dynamischer en tijdelijker. Het zou dan mooi zijn om meteen de ‘beleidsspeak’ in te ruilen voor gewone mensentaal. Dan kunnen ook de 1,3 miljoen laaggeletterden die Nederland rijk is participeren.

Wat me verder opvalt dat hoe meer organisatie je in een huurdersorganisatie stopt, hoe meer deze zich druk maakt over de organisatie. Logisch natuurlijk. Maar wat doen we eraan? Want als je niet uitkijkt dan betekent die nieuwe woningwet vooral een toename van drukdoenerij en gewichtigheid op kosten van de gewone huurder. Leuk is dat ik laatst een nieuw huurdersplatform mocht helpen opzetten bij een kleine corporatie. Wat bleek. De wens bij de huurders was om juist geen formele vereniging te worden met een budget, vacatievergoedingen en een kantoor. Gewoon een heel lichte organisatievorm met een roulerende voorzitter. Een echte informele vereniging met de inhoud voorop. Daar word ik nou warm van.

No responses yet

Comments are closed at this time.

Trackback URI |