Jan 26 2015

Huurders de baas van de huisbaas?

Published by jaspervanderwal at 3:17 pm under Huurdersparticipatie, Uncategorized

De Woonbond stond niet voor niets juichend in de Tweede Kamer. Huurders krijgen meer rechten! Ze moeten tegenwoordig mee instemmen met fusies en samenwerkingen van hun corporatie. Ze krijgen meer te zeggen over het toezicht. Daarnaast krijgen ze een gelijkwaardige rol aan de gemeente en corporatie bij het maken van prestatieafspraken. Die nieuwe stevige rol van huurders bij prestatieafspraken bestaat uit dat zij bij ontevredenheid over de prestatieafspraken een uitspraak kunnen vragen van de Minister. Indien de huurders weigeren te tekenen, dan kunnen gemeente en toegelaten instelling enkel tot prestatieafspraken komen, mits zij zich houden aan de bindende uitspraak van de Minister. Natuurlijk moet dit allemaal nog verder worden uitgewerkt in een AMvB (algemene maatregel van bestuur). En zal de soep tussen de pan en het bord wel iets van zijn warmte verliezen, maar dat laat onverlet dat er een nieuwe wettelijk verankerde rol is voor huurdersorganisaties.

Wordt het geen Poolse landdag als iedereen zijn eigen agenda probeert te realiseren?

In een gemeente zijn vaak meerdere woningcorporaties en huurdersorganisaties actief. Het is vaak een hele tour om als gemeente en corporaties eruit te komen. Nu huurdersorganisaties eenzelfde plek in de arena krijgen is helemaal de vraag hoe je de grip op het proces houdt. Wordt het niet een Poolse landdag als allerlei organisaties als zogenaamd gelijkwaarde partners hun eigen agenda proberen te realiseren?

Andere vragen zijn:

 • Hoe ga je om met de regionale dimensie? Welk gebied betreffen de afspraken en welke partijen doen mee? Wie zijn die partijen, welk belang streven die na?
 • Wat betekent deze nieuwe complexiteit dit voor de inrichting van het proces? Wie neemt initiatief? Wie organiseert het proces? Hoe houd je iedereen goed ge├»nformeerd en emotioneel binnenboord?
 • Hoe voorkom je dat je van de kern afdrijft wanneer er zo veel partijen sturing geven aan de lokale volkshuisvesting? De lokale situatie is gediend met een heldere visie waar mensen en partijen zich aan kunnen verbinden. De opgave is ervoor te zorgen dat je eerder ingezette lijnen niet doorbreekt.
 • Welke afstemming tussen corporaties onderling, gemeenten onderling en tussen huurdersorganisaties vooraf is wenselijk en toegestaan?
 • Hoe zorg je voor een goed gesprek tussen de beroeps en de vrijwillige vertegenwoordigers. Hoeveel tijd kunnen huurdersvertegenwoordigers aan het traject besteden en wanneer vinden vergaderingen plaats? Immers, je hebt van doen met vrijwilligers die veelal in de avonduren hun bijdrage leveren.
 • Hoe worden achterbannen bij dit traject betrokken?

Enkele idee├źn voor een soepele afwikkeling van dit ingewikkelde proces :

 1. Zorg je voor goede informatievoorziening aan alle partijen. Met goed bedoel ik onafhankelijk, ongekleurd en ter zake doend.
 2. Maak afzonderlijk van iedere tegenspeler een stakeholderanalyse. Als de belangen helder zijn aan de voorkant scheelt dat ruis verderop in het traject. Er zijn instrumenten beschikbaar om dergelijke stakeholderanalyses uit te voeren; meestal zit de informatie in de eigen organisatie verscholen.
 3. Ga niet eerder met elkaar om de tafel dan dat je je eigen onderhandelingspositie hebt vastgesteld. Kom beslagen ten ijs. Laat je coachen op je onderhandelingsstrategie.
 4. Scheidt in het proces de “kennisvergaring” van dat van de “onderhandeling”. Start dus niet te snel met onderhandelen.
 5. Ga er niet vanuit dat het met de kennis van de problematiek op grond van voorgaande jaren wel snor zit. Zeker met een huurdersorganisaties als nieuwe partij aan tafel is het cruciaal om aan de voorkant samen te werken aan goede duiding van ontwikkelingen, woningmarktanalyse en werkende interventies. Werkconferenties kunnen hierbij een stimulerende en verbindende rol spelen.
 6. Huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten kunnen elkaar het beste aan de voorkant meenemen in de belangrijkste vraagstukken voor het woningmarktgebied en zullen moeten openstaan voor elkaars visie op de zaak. Iedereen start eerst vanuit zijn eigen perspectief, en moet tijdens het traject begrip kweken voor de ander zijn positie.
 7. Vergader aan de randen van de dag, zodat je kans biedt aan het werkend smaldeel van huurdersvertegenwoordigers een bijdrage te leveren. Verplaats je in de ander zijn rol als professionele bewoner.

Mijn ervaring leert dat een onafhankelijk gesprekspartner en procesregisseur een meerwaarde kan zijn. Te meer omdat er gedurende het traject de nodige spreekwoordelijke bosbrandjes ontstaan die je niet met vuur maar met wat water kunt doven. Als je bovenstaande zaken een goede plek geeft in de procesaanpak, dan moet het je wel lukken.

No responses yet

Comments are closed at this time.

Trackback URI |