Jan 07 2011

Gerard Brakkee vraagt of ik meedoe met zijn social business

Published by jaspervanderwal at 11:39 am under Social enterprise, Uncategorized

Beste Gerard,

 Je schreef me dat je – in reactie op de pamperende wijkaanpak – een ondernemende wijkaanpak wilt opzetten. En of ik mee wil doen. In jouw woorden:

 

Veel medewerkers van Vannimwegen zijn bezig met projecten sociale stijging aan zowel de harde kant (BOG, Maatschappelijk vastgoed, herstructurering) als aan de zachte kant (reactivering, achter de voordeur, ondernemerstafel, onderwijs, vraagsturing etc.).

Beide kanten staan onder druk. Niet alleen door platte bezuinigingen, ook het denken over overheid en maatschappelijke instellingen is aan het veranderen. Pamperen raakt uit, zelfredzaamheid raakt in. We kunnen hierbij natuurlijk vraagtekens zetten (deze veramerikanisering legt al snel de schuld bij het individu), maar we kunnen er niet omheen dat het beter is als iemand voor zichzelf leert zorgen (en dat dan ook gaat doen) dan dat instanties blijvend voor hem/haar moeten zorgen. De mindset van veel professionals is echter nog niet op deze notie ingesteld. Ook personen die de mond vol hebben van zelfredzaamheid ontkomen vaak niet aan het idee dat ze het zelf wel het beste weten – voor anderen. Gemeenten, corporaties en instellingen menen “iets” te moeten gaan doen en betrekken de klant daarbij in een poging hen van het goede van dat “iets” te doordringen. Op zichzelf is hier niets mis mee. Vaak gebeurt het goede. De mentaliteit van pamperen blijft daarmee echter in stand. 

 

Het voorgaande heeft her en der tot de gedachte geleid dat er naast de overheid/instellingen/charitas en de vrije markt een derde weg zou moeten zijn om maatschappelijke vraagstukken en kansen aan te pakken. Hieraan is door Muhammed Yunus[1] vorm gegeven in wat hij noemt Social Business: mensen starten een onderneming die niet gericht is op winst (en de uitkering daarvan aan de investeerders) maar op het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk en/of het benutten van een kans gelieerd aan een maatschappelijke behoefte. In het concept zit ingebakken dat de onderneming (op termijn) economisch en financieel duurzaam (en dus niet permanent gesubsidieerd) moet zijn.

 

Graag antwoord ik aan jouw verzoek, en ik hoop dat ik je enthousiasme niet om zeep help door een overschot aan realisme of cynisme.

 

Social business/ bv sociale stijging

Social Business is een breed begrip. Feitelijk kun je de derde weg die jij beschrijft, zien als de alom bekende maatschappelijk onderneming, zoals woningcorporaties, natuurorganisaties, buurtbeheerbedrijven, zorginstellingen etc. Die pogen alle binnen een gezond bedrijfsmodel sociale doelstellingen te behalen. Dit is niet een nieuw, maar wel een bewezen, concept.

Er is op het sociale stijgingsdomein veel invloed van de staat. Van onderwijs tot uitkering, van buurtbarbecue tot speeltuinwerk. De overheid biedt het liefst collectieve (subsidie) arrangementen aan om sociale stijging te stimuleren/ de ‘maakbare samenleving’ te realiseren. Dit leidt tot subsidieverslaving bij instellingen, pampergedrag door professionals en een afwachtende / consumerende houding bij cliënten (sociale stijgers). Dat kan beter.

Sociale stijging in de wijkaanpak wordt meestal juist projectmatig vormgegeven en nog weinig als een social business vormgegeven. Social business is dus nieuw in de wijkaanpak.

Sporadisch zetten wijkaanpakpartners bedrijven op voor sociale stijging maar mijn indruk is dat de businesskant nog steeds onderontwikkeld is. Veel initiatieven heten ‘bedrijf’ maar zijn feitelijk sociale projecten met projectsubsidie.

In mijn essay BV Sociale stijging, gaf ik inzicht in de bouwstenen voor social business in de wijkaanpak. In het stuk pleitte ik voor:

­          slim gebruik maken van geldstromen, waaronder participatiegelden

­          beter gebruik maken van het bestaande partijen/ initiatieven, niet weer een nieuw project erbij

­          een sterkere positie voor bedrijfsleven in de social business

­          zakelijke dynamiek, producten en diensten waaraan echt behoefte is

­          wijkwerk moet maatschappelijk worden aanbesteed

­          het voertuig voor de sociale stijgingsaanpak is die van de lokale onderneming

 

Marktkansen voor de social business

­Het essay is bij alle partners van kenniscentrum KEI en mijn eigen netwerk verspreid. Welgeteld twee reacties (Dordrecht en Leiden) hebben we erop gehad. Dat is weinig. Was het te vroeg? Ziet men het anders? Ik weet het niet.

Wel zijn er twee trajecten uit voortgekomen om concreet een social business op te zetten. Een wijkuitzendbureau in Leiden en een Leerwerkbedrijf Dordt-West (als paraplu voor diverse wijkinitiatieven) in Dordrecht.

Het is vooralsnog niet gelukt en dat heeft me minder enthousiast gemaakt voor het concept. Al liggen er nog steeds kansen in Dordrecht.

 

Waarom het niet gelukt is?

 1. ­Er blijkt blijvend financiering nodig om sociale doelstellingen te realiseren en de lastigste groepen te bereiken. Dit stelt lokale partijen teleur.
 2. Social business is een erg ingewikkelde manier van organiseren. Het  is lastig om lokale partijen mee te nemen in een nieuwe bedrijfsvorm. De zelfstandige positie is bedreigend. Publieke middelen mogen niet in een bedrijf terecht komen.
 3. Te veel betrokkenheid van en sturing door sociale instituties en (lokale) overheid leidt tot onvruchtbare business. Dan wordt de onderneming opgescheept met een veelheid aan doelstellingen en ontbreekt focus.
 4. Je creëert weerstand wanneer je sociale aanpak buiten de organisaties plaatst in aparte rechtsvorm.
 5. Een nieuw bedrijf erbij is bedreigend voor bestaande contractpartijen. Zeker in tijden wanneer er overal hard bezuinigd wordt op budgetten.
 6. Er zijn nogal wat adviesbureaus actief op het vlak van additioneel werk en scholing. Denk aan: Stadium, Wensenwerk, Peter Beijer Advies, Radar. Die hebben allemaal hun eigen aanpak en stokpaardjes. Feitelijk verdienen ze geld aan het ingewikkeld organiseren. Als je niet uitkijkt ga je hetzelfde doen.
 7. Het best werkt het als individuele burgers/ ondernemers vanuit hun welbegrepen eigen belang de social business opzetten. Voorbeelden hiervan zijn:
 • G-krachten, een initiatief van o.a. Super de Boer om gehandicapten aan het werk te helpen.
 • Go-flex, bedrijfsmatig leerbedrijf voor de techniekbranche.
 • i-did, modemerk geproduceerd door allochtone vrouwen met achterstand tot arbeidsmarkt en breiende oma’s.
 • Enkele businesswise buurtbeheerbedrijven zoals Zone 3 in Amsterdam en Cambio in Deventer (Melk en meer winkel).
 • Wonen, werken in de wijk, bijzondere aannemerij in Amsterdamse herstructureringsaanpak.

 

Dus doe ik mee?

Ja, als ik ondanks het eelt op mijn ondernemersziel met bijbehorend lichtcynische grondhouding met je mag sparren over hoe het wel kan!

Ja, als ik social business in Dordrecht kan starten. Concreet denk ik aan het omvormen van de sleutelwerkplaats Het Sleutelwiel omvormen van project tot onderneming.

Ja, als ik een vergoeding krijg voor de uren die ik erin moet stoppen.

Ja, als 5 relaties van Vannimwegen enthousiast worden van het idee en er iets mee willen.

Nee, als ik na verloop van tijd té conditioneel en te weinig meedenkend erin blijkt te zitten.

 

 

 Met entrepeneuriale groet,

 

Jasper

26 responses so far

26 Responses to “Gerard Brakkee vraagt of ik meedoe met zijn social business”

 1. christianon 22 Aug 2014 at 5:20 pm

  reconstruction@cinq.unfrocking” rel=”nofollow”>.…

  спасибо!…

 2. virgilon 23 Aug 2014 at 10:17 pm

  animation@stood.awhile” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 3. Tonyon 16 Nov 2014 at 10:20 pm

  tidbits@indolence.climbing” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 4. albertoon 24 Nov 2014 at 8:32 pm

  pimens@pendulum.shifters” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 5. Carloson 27 Nov 2014 at 10:25 am

  zeus@parisology.redundancy” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 6. Edgaron 27 Nov 2014 at 2:01 pm

  expandable@pompey.tiered” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 7. harryon 28 Nov 2014 at 6:12 pm

  creeks@mermaid.encompassed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 8. Raymondon 05 Dec 2014 at 7:36 am

  ogden@relay.blinds” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 9. Matthewon 10 Dec 2014 at 4:39 pm

  interpretations@died.staging” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 10. Miltonon 11 Dec 2014 at 6:15 pm

  interjected@jutish.italics” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 11. justinon 11 Dec 2014 at 6:51 pm

  ado@francois.ills” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 12. Gordonon 12 Dec 2014 at 12:12 pm

  richards@monomer.hawksworth” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 13. Chadon 18 Dec 2014 at 7:12 pm

  bostons@dressers.integral” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 14. derrickon 18 Dec 2014 at 7:49 pm

  budieshein@sculptures.citron” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 15. Johnnieon 19 Dec 2014 at 8:52 am

  unreleased@injured.roys” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 16. Eddieon 21 Dec 2014 at 7:15 am

  grandfather@agleam.stasis” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 17. donnieon 24 Dec 2014 at 4:31 am

  roughish@consumes.slot” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 18. Julioon 25 Dec 2014 at 3:42 am

  protected@questioned.thawing” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 19. Rafaelon 26 Dec 2014 at 9:40 am

  dissection@partaking.bronzy” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 20. Shannonon 14 Jan 2015 at 6:02 pm

  uncousinly@call.fill” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 21. floydon 14 Jan 2015 at 6:35 pm

  electro@procession.dismay” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 22. Clydeon 14 Jan 2015 at 7:04 pm

  burdens@ecumenical.gogols” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 23. toddon 14 Jan 2015 at 7:33 pm

  milks@karns.coliseum” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 24. cliffordon 05 Feb 2015 at 12:26 pm

  parisina@ally.mystified” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 25. javieron 05 Feb 2015 at 12:59 pm

  appreciable@floral.false” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 26. tonyon 06 Feb 2015 at 9:53 pm

  detroit@extend.gristmill” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply